Onze copier staat in een apart hok is dat afdoende?

Nee helaas niet, vaak worden deze ruimtes ook niet apart afgezogen. De verontreinigde lucht gaat nu het ventilatiesysteem van het gebouw in i.p.v. naar buiten toe. (dit is een verplichting uit onze Arbowet)

Geplaatst in .