Fijnstofdeeltjes op kantoor

Apparaten in de werkomgeving kunnen gevaarlijke stoffen uitstoten. Denk daarbij aan de recente discussie over fijnstof van printers en de discussie over kanker door tonerstof in 2006, zoals beschreven in dit artikel.

Ook zijn er echte belangengroepen die zich op dit onderwerp gestort hebben en veel informatie verstrekken op hun website. Om een goed oordeel te geven over de risico‟s door fijn stof is het goed om te weten welke normen er zijn en welke bronnen er zijn voor fijnstof.

Er zijn in Nederland geen normen voor fijn stof in de werkomgeving. Wel zijn er normen vanuit de milieuwetgeving. Deze normen gaan in de komende jaren naar beneden. De achtergrondconcentraties fijnstof zijn in een omgeving van een verkeersweg vaak hoger dan de uitstoot door kantoorapparatuur. Een rapport over fijnstof is opgesteld door het RIVM.

Geplaatst in Geen categorie.