Gevolgen voor de gezondheid door nanodeeltjes uit printers

Gevolgen voor de gezondheid door nanodeeltjes uit printers

Chemistry World –

Onderzoekers in de Verenigde Staten hebben geconstateerd dat bepaalde verbindingen in printertoners tijdens het printen op laserprinters, een wisselwerking met elkaar aangaan. Hierbij worden er deeltjes uitgestoten die een hoger kankerverwekkend potentieel hebben dan hiervoor werd aangenomen.

De laatste 5 jaar heeft Philip Demokritou aan de universiteit van Harvard een team geleid dat de gevolgen van nanodeeltjes uit printertoners voor onze gezondheid beoordeelt.

Het team heeft zowel in vitro als in vivo studies uitgevoerd om de specifieke toxicologische effecten van deze nanodeeltjes bij dieren te kunnen onderzoeken. Zij ontdekten dat de nanodeeltjes vanwege hun kleine omvang, de longen en zelfs de bloedbaan kunnen binnendringen.

Dit is de eerste studie die zich realiseert dat verontrustende transformaties plaatsvinden tijdens het printproces.

Laserprinters, die vaak worden aangetroffen in kantoor- en thuisomgevingen, maken gebruik van toners die katalytisch actieve nanodeeltjes bevatten. Tijdens het printen worden deze nanodeeltjes uitgestoten. Door het contact met zuurstof ontstaan er vluchtige organische verbindingen (VOC’s) die potentieel carcinogene (kankerverwekkende) verbindingen vormen. Wanneer mensen deze inademen, kunnen deze zich ophopen in de longen.

De gevolgen van de uitstoot door laserprinters en kopieermachines wordt nog steeds onderschat

De gevolgen van de uitstoot door laserprinters en kopieermachines wordt nog steeds onderschat

Haufe Online –

Laserprinters stoten miljarden deeltjes fijnstof uit, zonder gefilterd te worden. Dit heeft consequenties voor de gezondheid. Momenteel zijn er wereldwijd meer dan 150 studies die de schadelijke effecten van deze uitstoot bevestigen.

In augustus 2016 wees de Duitse overheid er al op dat fijnstof voor levensbedreigende ziekten zorgt. Denk hierbij aan ontstekingen aan de luchtwegen, trombose en longkanker. Als gevolg hiervan hebben der Grünen een voorstel neergelegd dat er verplichte beschermende maatregelen moeten komen. Maatregelen die deze uitstoot van fijnstof beëindigen.

Kopieerapparaten en printers zijn wereldwijd één van de grootste bronnen van verontreiniging voor fijnstof binnenshuis. Tot nu toe beschermen de EU-grenzen alleen de buitenlucht. De grenswaarden hebben alleen betrekking op fijnstof, maar niet op ultrafijn stof en nanodeeltjes, die in kantoren voorkomen. Voor de kwaliteit van lucht binnenshuis bestaat geen wettelijke bescherming.

Volgens studies van het Harvard Center for Nanotechnology and Nanotoxicology en het Institute of Environmental Medicine (IUK) kunnen de gevolgen groot zijn.

Zo kan deze fijnstof leiden tot:

  • Ontstekingen.
  • Oxidatieve stress.
  • Allergische reacties.
  • DNA-schade.
  • Er zijn aanwijzingen voor dementie.

Hersenen van ongeboren kind blijken gevoelig voor fijnstof

Volgens een internationaal onderzoeksteam kan fijnstof al invloed hebben, wanneer de baby nog in de baarmoeder is. De gevolgen kunnen groot zijn. Zo kan het gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de hersenen op latere leeftijd. Hersenen van embryo’s zijn kwetsbaar, omdat die nog geen mechanismen hebben om schadelijke stoffen uit de omgeving te weren. Aldus de Volkskrant

Het onderzoek is gedaan door wetenschappers onder opgroeiende kinderen in Rotterdam. De onderzoekers hebben bij zwangere vrouwen thuis het niveau van luchtvervuiling gemeten en later bij 783 kinderen tussen de 6 en 10 jaar een hersenscan (MRI) afgenomen. Dit bracht verschillen in dikte van de hersenschors aan het licht, die de onderzoekers in verband brengen met het gemeten fijnstofniveau.

Dunnere hersenschors door blootstelling fijnstofdeeltjes

De wetenschappers kunnen aantonen dat er een verband bestaat tussen blootstelling aan kleinere fijnstofdeeltjes tijdens het leven voor de geboorte en een dunnere hersenschors. De verschillen zijn vooral zichtbaar in het frontale gebied van de hersenen. Het frontale gebied van de hersenen is betrokken is bij de impulscontrole, planning en andere complexe vaardigheden.

Volgens de onderzoekers kan dit bijdragen aan problemen met het vermogen om verleidingen te weerstaan en impulsief gedrag te reguleren. Dit kan leiden tot psychische problemen als verslavingsgedrag en ADHD. Het kan ook invloed hebben op het vermogen om zich te concentreren, de aandacht vast te houden, en daarmee mogelijk op de leerprestaties.

Fijnstof één van de redenen toename autisme

De huidige norm voor fijnstof zou dus omlaag moeten. Volgens de gerenommeerde neurobioloog en hersenonderzoeker Dick Swaab kan fijnstof één van de redenen zijn dat het aantal gevallen van autisme toeneemt. Dat fijnstof verband houdt met ADHD, een ontwikkelingsstoornis met verminderde remming, lijkt mij hem ook plausibel.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat last in een reactie weten dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven met de plannen voor verbetering van de luchtkwaliteit verder gaat dan de Europese verplichtingen. ‘Zo werken we toe naar de streefwaarden van de WHO’, aldus het ministerie.