Gevolgen voor de gezondheid door nanodeeltjes uit printers

Gevolgen voor de gezondheid door nanodeeltjes uit printers

Chemistry World –

Onderzoekers in de Verenigde Staten hebben geconstateerd dat bepaalde verbindingen in printertoners tijdens het printen op laserprinters, een wisselwerking met elkaar aangaan. Hierbij worden er deeltjes uitgestoten die een hoger kankerverwekkend potentieel hebben dan hiervoor werd aangenomen.

De laatste 5 jaar heeft Philip Demokritou aan de universiteit van Harvard een team geleid dat de gevolgen van nanodeeltjes uit printertoners voor onze gezondheid beoordeelt.

Het team heeft zowel in vitro als in vivo studies uitgevoerd om de specifieke toxicologische effecten van deze nanodeeltjes bij dieren te kunnen onderzoeken. Zij ontdekten dat de nanodeeltjes vanwege hun kleine omvang, de longen en zelfs de bloedbaan kunnen binnendringen.

Dit is de eerste studie die zich realiseert dat verontrustende transformaties plaatsvinden tijdens het printproces.

Laserprinters, die vaak worden aangetroffen in kantoor- en thuisomgevingen, maken gebruik van toners die katalytisch actieve nanodeeltjes bevatten. Tijdens het printen worden deze nanodeeltjes uitgestoten. Door het contact met zuurstof ontstaan er vluchtige organische verbindingen (VOC’s) die potentieel carcinogene (kankerverwekkende) verbindingen vormen. Wanneer mensen deze inademen, kunnen deze zich ophopen in de longen.

Geplaatst in .